Есть Богъ, есть мiръ, они живутъ вовекъ,
А жизнь людей - мгновенна и убога.
Но все въ себя вмещаетъ человекъ,
Который любитъ мiръ и веритъ въ Бога...

Н.С. Гумилев